Tussen bewoning en stuwwal

De smalle verkaveling is hier en daar nog te zien en de Schipslootweg herinnert aan de watergangen waarover veen afgevoerd werd.
Hopelijk kunt u hier en daar nog een leeuwerik of graspieper te horen.

Achter het lint van boerderijen bevinden zich de landerijen.

Achter het lint van boerderijen bevinden zich de landerijen.

Enkele boerenbedrijven vestigden zich te midden van de landerijen als uitzondering op de lintbebouwing.

Enkele boerenbedrijven vestigden zich te midden van de landerijen als uitzondering op de lintbebouwing.

Boerderij bij Horrelveen, deze streeknaam en de schipsloten herinneren aan de verveningtijd.

Boerderij bij Horrelveen, deze streeknaam en de schipsloten herinneren aan de verveningstijd.

Buizerd, zoekt voedsel in het open gebied.

Buizerd, zoekt voedsel in het open gebied.

Deze eenzame eik is wellicht een solitair overblijfsel van de begroeiing langs de smalle perceelstroken.

Deze eenzame eik is wellicht een solitair overblijfsel van de begroeiing langs de smalle perceelstroken.

Fluitenkruid en begroeiing markeert hier en daar de landbouw gronden.

Fluitenkruid en andere begroeiing markeert hier en daar de landbouwgronden.

In het voorjaar zijn soms deze velden paardenbloemen te bewonderen.

In het voorjaar zijn soms deze velden paardenbloemen te bewonderen.

SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos