Wapserveense Aa

De weidsheid van het beekdal is hier optimaal te ervaren door de openheid van het landschap. Van de strokenverkaveling zijn hier en daar restanten te zien in de perceelvormen. De ontwikkeling in de laatste eeuw heeft voor grote landbouwpercelen en monotone gewassen gezorgd. Hierdoor is het kleinschalige, bloemrijke, insecten en vogelrijke landschap verdwenen. Restanten van verveningen vormen nu het Natuurreservaat de
Wapserveense Petgaten. Hier zijn, door aangepast natuurbeheer, nog nachtegalen, blauwborsten, vele libellen soorten ect. te horen of te zien.

Bij Frederiksoord op de brug over de Aa, zijn deze ooievaars te zien.

Bij Frederiksoord op de brug over de Aa, zijn deze ooievaars te zien.

Bijzonder in ons land: Holpijp, een van de rijkste groeiplaatsen dankzij kwelwater, en het 1e broedgeval van de wilde zwaan. De paardenstaartachtige plant is een van de belangrijkste voedselbronnen voor deze wilde zwanen, te herkennen aan de grote gele snavel vlek.
Ruimtelijke schoonheid van het beekdal.

Ruimtelijke schoonheid van het beekdal.

Boerenzwaluw.

Boerenzwaluw.

Blauwborst, een vogel van het wilgen struweel.

Blauwborst, een vogel van het wilgen struweel.

Wilde Zwanen

Wilde Zwanen

Platbuik, het mannetje van deze soort.

Platbuik, het mannetje van deze soort.

Groene (bastaard) kikkers geven in het voorjaar een luidruchtig concert.

Groene (bastaard) kikkers geven in het voorjaar een luidruchtig concert.

Soms kleuren de weilanden geel van de paardenbloemen.

Soms kleuren de weilanden geel van de paardenbloemen.

a1-_5

Langs de Aa stammen de petgaten uit de tijd van de vervening.

a1-_13

Dotterbloemen sieren hier en daar de slootkanten.

SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos