Home

De Essentie
Tussen de beekdalen van de Wapserveense Aa en die van de Oude Vaart, ligt in Zuidwest Drenthe,  het fraaie gebied van de Stuwwal.
Deze site wil dit gebied in beeld weergeven wat betreft: landschap, cultuurhistorie en natuur, en de belangrijkste aspecten voor toerisme en recreatie.

Ligging
Het gebied ligt ten Oosten van Steenwijk, met binnen 10 km afstand de nationale parken “De Weerribben en Wieden” in de Kop van Overijssel, het Nationale Park “Het Dwingelderveld” in de provincie Drenthe en het “Drents – Friese Wold” op de grens van Drenthe en Friesland.

havelterzand_kaart
 In cirkel: Boven  Beekdal van de Aa.    Midden Stuwwal.  Onder, Beekdal van de Oude Vaart.

A Wapserveense Aa     B Kallenkote & wapserveen   C Tussen streek en stuwwal   D Oude vaart   E Rheebruggen


1 Bisschopsberg, Darp & Busselte.  2 Havelte, Eursinge.  3 Kamperzand, Het Schier.
4 Havelterberg, Holtingerzand. 5 Uffelte, Uffelterzand- Binnenveld & Esch.
6 Westerzand, Uffelterveen.  7 Oosterzand, Wittelterveld & Het Moer.


Kenmerken
De Stuwwal in Zuid West Drenthe, met de overgangen naar de beekdalen van de Wapserveense Aa in het noordwesten en van de Oude Vaart in het zuidoosten, is in velerlei opzichten zeer gevarieerd.
Vanwege een Richtlijn opgesteld door de Raad van Europese Gemeenschappen heeft het Ministerie van Landbouw Visserij en Voedselkwaliteit (LNV) een belangrijk kerngedeelte aangewezen als Natura 2000 gebied genoemd Holtingerveld, v/h Havelte Oost.
Dit is een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Nederland.
Binnen het gebied van HAVELTERZAND zijn o.a. te vinden Bisschopsberg, Havelterberg, Busselte en Eursinge, het Ooster- en Westerzand, Branderveen, Holtingerzand, Uffelterveen, Wittelterveld, Uffelter Binnenveld, Het Moer, Kamperzand, Het Schier.
Ook de Grote- en Kleine startbaan, welke direct herinneren aan de activiteiten van de Duitse bezetter in de 2e wereld oorlog, zijn op – respectievelijk aan de voet van de – stuwwal gelegen.

De stuwwal Havelterberg is een geologisch restant van de voorlaatste ijstijd, vele archeologische vondsten hebben een zeer vroege bewoning aangetoond. Hunebed en grafheuvels zijn zichtbare oudheidkundige waarden.

Rijke natuur en waardevolle cultuurhistorie zijn belangrijke waarden in dit gebied. Maar ook militaire doeleinden, agrarische activiteiten, bewoning en toerisme zijn aanwezig. De beekdalen zijn voornamelijk argrarisch gebied met een rijke historie.

SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos