Nieuws

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief »

Winterkoning is druk aan het werk geweest in de nestbol, afwachten of vrouwtje deze plaats goedkeurt of dat het een speelnest is.


Klein geaderd witje is één van de “witjes” die nu vliegen.

Klein geaderd witje – Pieris napi

Klein geaderd witje – Pieris napi


Holtingerzand, ooit hier als militair geoefend met springstof, nu waardevolle natuur.

Holtingerzand


Holenduiven hebben belangstelling voor hun nieuwe onderkomen: zijn samen al naar binnen geweest.

Holenduif – Columba oenas


Spreeuwen paartje bij een natuurlijke nestholte.

Spreeuw – Sturnus vulgaris

Spreeuw – Sturnus vulgaris


Reeën komen uit de bosrand om te genieten van het jonge gras.

Ree – Capreolus capreolus


Wilde zwanenpaartje: beeld bij TV Drenthe uitzending programma ROEG d.d. 21 april2018. Hier in de Wapserveense Petgaten, tussen Holpijp de belangrijkste voedselbron welke hier groeit dankzij het hier aanwezige kwelwater.

Wilde zwaan – Cygnus cygnus


Groene specht, in deze voorjaarsperiode zijn deze veel en luidruchtig te horen.

Groene specht – Picus viridis


Schipperskamppad een eigenaardig Rak nabij Havelte.


Grote zilverreiger. Het eerste Nederlandse broedgeval was in 1978 in de Oostvaardersplassen. Het aantal broedparen is in middel enkele honderden in Ned. Van broedparen in de Auken bij Steenwijk fourageren vogels ook in het Havelterzand.

Grote zilverreiger – Ardea alba.   Vogel: nog niet de donkere snavel v.h. broedkleed

Grote zilverreiger          Vogel met donkere snavel v.h. broedkleed

Grote zilverreiger.  Vogel: nog niet de donkere snavel v.h. broedkleed


SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos