Nieuws

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief »

Meerkoet, vaak door het keffende geluid te horen.

Meerkoet – Fulica atra


Watersnuffel, wordt op vele plaatsen gezien. Soms acrobatische toeren uithalend voor de voortplanting.

Watersnuffel – Enallagma cyathigerum

Watersnuffel – Enallagma cyathigerum


Wilde zwaan in de Ten Cate Polder bij de Wapserveense Aa. Foeragerend een bruine hals gekregen door het ijzeroxide wat in het water zit door de hier aanwezige kwel.

Wilde zwaan – Cygnus cygnus


Citroenvlinder, een vlinder soort die zowel in het voorjaar en zomer tot in het najaar te zien is.

Citroenvlinder, Gonepteryx rhamni


Ooievaar, attente oudervogel met 2 jongen, nog even en de meeste vogels trekken naar Spanje of Niger..

Ooievaar – Ciconia ciconia


Pijlkruid, een vrij laat in de zomer bloeiende bloem in sloten.

Pijlkruid – Sagittaria sagittifolia


Moerassprinkhaan hier in zijn element op holpijp in de sompige Ten Cate Polder

Moerassprinkhaan – Stethophyma grossum


Coloradokever, bezoekt graag blauwe bloemen van de aardappel, maar hier is het Klokjesgentiaan.

Coloradokever – Leptinotarsa decemlineata op Klokjesgentiaan – Gentiana pneumonanthe


Zwanenbloem. Ranke sierlijke bloem uitstekend boven vele planten langs de Wapserveense Aa. De laatste bloeiende exemplaren van dit seizoen. Een soort die geen probleem heeft met het maaien.

Zwanenbloem – Butomus umbellatus


Witte snavelbies, groeit hier rijkelijk in oude veenputjes (waar turf gestoken is) op de heide.

Witte snavelbies – Rhynchospora alba in Struikheide – Calluna vulgaris


SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos