Nieuws

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief »

Zegekruid: uit Peru ingevoerde plant. Mooie doosvrucht (+giftige bes) verschijnt straks.

Zegekruid- Nicandra physalodes


Meerkoet, moet wel wat moeite doen om voedsel op te vissen en naar binnen te werken.

Meerkoet – Fulica atra

Meerkoet – Fulica atra

Meerkoet – Fulica atra

Meerkoet – Fulica atra


Groot avondrood rups, wordt ook wel “olifantsrups” genoemd. Staartpuntje verwijst naar Pijlstaarten-soort waartoe deze behoort.

Groot avondrood – Deilephila elpenor – rups

Groot avondrood – Deilephila elpenor – rups

Groot avondrood – Deilephila elpenor – rups


Steenrode heidelibel vliegt ook in september nog volop rond.

Steenrode heidelibel – Sympetrum vulgatum

Steenrode heidelibel – Sympetrum vulgatum


Grote Groene Sabelsprinkhaan, let op de enorme lange sprieten!

Grote Groene Sabelsprinkhaan – Tettigonia viridissima


Noordse winterjuffer de laatste jaren bijna het gehele jaar hier te zien. Winterjuffers: enigste langst levende en overwinterende libelle soort.

Noordse winterjuffer – Sympecma paedisca


Houtpantserjuffer. Deze kleine libel zet zijn eitjes af op struiken en bomen bij water, terwijl de meeste libelle soorten dit in of direct bij water doen.

Houtpantserjuffer – Chalcolestes viridis, m

Houtpantserjuffer – Chalcolestes viridis, vr


Zwarte heidelibel – bij vijver in bebouwing

Zwarte heidelibel – Sympetrum danae

Venwitsnuitlibel – Leucorrhinia dubia


Waterzuringblad. Kleurrijke blad-structuur laat zien hoeveel leven er binnenin het blad zit.


Sint Jansvlinders op Akkerdistel. De vliegtijd van deze vlinder in dit seizoen is bijna voorbij.

Sint Jansvlinder – Zygaena filipendulae


SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos