Nieuws

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief »

Konijnen jong op de Havelterberg. Zou dit een begin van populatie herstel zijn?

Konijn – Oryctolagus cuniculus


Wezel, een tocht door het veld is deze op een weg fataal geworden.

Wezel – Mustela nivalis


Grasklokje een kleurig aspect van de heidevelden.

Grasklokje – Campanula rotundifolia


Witbol: algemeen voorkomende grassoort

Witbol – Holcus


Zandblauwtje kleurt het kale zand.

Zandblauwtje – Jasione montana

Zandblauwtje – Jasione montana


Vogelkersstippelmot een “nachtvlinder” van ca 13mm lengte. Hier op een raam zittend.

Vogelkersstippelmot – Yponomeuta evonymella


Bloemrijke bermen Meerkamp te Havelte. Goed voor insecten, vogels: uiteindelijk goed voor ons leefmilieu!!

Bloemenrijkdom Meerkamp te Havelte


Lepelaar. Jongen zijn niet zo maar volwassen. Door ouder verzameld voedsel wordt achter uit zijn keel gepeurd.

Lepelaar – Platalea leucorodia                                 Volwassen vogel

Lepelaar – Platalea leucorodia                      Links bedelend jong

Lepelaar – Platalea leucorodia                Voedsel wordt achteruit de keel van de oudervogel gehaald.


Valkruid heeft de bloeitijd achter de rug. Zaden zijn klaar voor verspreiding door de wind.

Valkruid – Arnica montana

Valkruid – Arnica montana


Heideblauwtjes. Slaapplaats op hoge punten van struikheide. Hier rijkelijk aanwezig evenals verder in Drenthe, elders in het land schaars!

Heideblauwtje – Plebejus argus

Heideblauwtje – Plebejus argus – vrouwtje

Heideblauwtje – Plebejus argus – man


SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos