Nieuws

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief »

Grote bonte specht. Jonge vogel geboren in het bos, gebruikt nestkast bij huis als slaapplaats.

Grote bonte specht – Dendrocopos major

Grote bonte specht – Dendrocopos major

Grote bonte specht – Dendrocopos major

Grote bonte specht – Dendrocopos major


Heidelibellen, hier vrij jonge -nog niet uitgekleurde- exemplaren. Obelisk-houding om zo weinig mogelijk zon/ warmte te ontvangen. De weinige vliegbewegingen duiden op weinig prooien door de droogte.

Bruinrode heidelibel – Sympetrum striolatum

Bruinrode heidelibel – Sympetrum striolatum

Bruinrode heidelibel – Sympetrum striolatum

Steenrode heidelibel – Sympetrum vulgatum     Zgn “Obelisk” houding.


Landkaartje. Voor de 2e maal dit jaar vliegend, nu de zomervorm welke aan binnenzijde v.d. vleugels anders gekleurd is dan de voorjaars generatie.

Landkaartje – Araschnia levana


Gevlekte Smalboktor, een van de soorten in deze keverfamilie. Veel op schermbloemen te zien.

Gevlekte Smalboktor – Leptura quadrifasciata


Sluiers, als kunstwerken aan het firmament.

Sluierwolken – Cirrus uncinus


Maan met verschillende “gezichten”. De langste volledige maansverduistering van deze eeuw.

“Bloedmaan”

Volle maan


Grauwe Klauwier: het mannetje heeft een flinke sprinkhaan te pakken. Zeldzaam in Nederland, in Drenthe het meest voorkomend.

Grauwe Klauwier – Lanius collurio               mannetje

Grauwe Klauwier – Lanius collurio               vrouwtje


Zomer tortel, deze soort is nagenoeg verdwenen. Ca 40 jaar geleden nog hele “vluchten” gezien op graanrijke plaatsen. Deze vogel houdt van kruidenrijke plaatsen welke er bijna niet meer zijn.

Zomer tortel – Streptopelia decaocto


Elsenblad: kleurrijke, zich ontvouwende natuur pracht!

Els – Alnus


Bloedrode heidelibel, het mannetje doet zijn naam eer aan.

Bloedrode heidelibel – Sympetrum sanguineum man

Bloedrode heidelibel – Sympetrum sanguineum vr.


SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos