Oude Vaart

introductie

Het beekdal van de Oude Vaart heeft zijn oorsprong in de afwatering van het Drents Plateau.
Het is een van de grote beekdalen. Bovenstrooms heeft de Oude Vaart andere namen.
Via de Oude Vaart werd de, op het grondgebied van het Kapittel verbouwde, rogge met scheepjes naar Meppel vervoerd.
Voor de exploitatie van de grote veengebieden is tussen 1750 en 1780 de Drentse Hoofdvaart gegraven.
Dit is zeer bepalend geweest, ook voor dit deel van het Drentsche landschap.

Oude Vaart met uitgestrekte madelanden richting Ruinen.

Oude Vaart met uitgestrekte madelanden richting Ruinen.

Begeleidende laanbomen en oude eikenbossages bij Ettelte.

Begeleidende laanbomen en oude eikenbossages bij Ettelte.

Rheebruggen, bosanemonen in een oud cultuurlandschap.

Rheebruggen, bosanemonen in een oud cultuurlandschap.

Voor overbrugging van hoogteverschillen in deze scheepvaartweg, en regulering van de waterafvoer, zijn verschillende sluizen gebouwd in dezelfde stijl.
De Veendijk, ontstaan omstreeks 1800, herinnert aan vroegere verveningen evenals de namen, Lageveld, en Boekweitenveld.
Langs de Oude Vaart liggen de Meente en Madelanden. In de overgang van het Oosterzand naar het beekdal liggen de Ootmaan landen.
Rheebruggen ligt in het stroomgebied, op een keileem- en zandopduiking.

SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos