Oude Vaart en Drentse Hoofdvaart

Met de aanleg van de Drentsche Hoofdvaart, gereed in 1780, heeft de Oude Vaart zijn functie als waterweg grotendeels afgedaan.
Aan de wegzijde van de Drentsche Hoofdvaart heeft van 1916-1933 een trambaan gelegen.
De functie van vrachtvervoer in de Drentsche Hoofdvaart is, door de ontwikkeling van het weg- en spoorvervoer, inmiddels ingeruild door recreatievaart. Aan de rand van het beekdal zijn vele fraaie boerderijen langs de Drentsche Hoofdvaart gebouwd voor exploitatie van de gronden in het beekdal.
Langs de Oude Vaart liggen de Meente en Madelanden. In de overgang van het Oosterzand naar het beekdal liggen de Ootmaan landen.

Ringmus, een plattelands vogel.

Ringmus, een plattelands vogel.

Veendijk, boerderijen in lintbebouwing.

Veendijk, boerderijen in lintbebouwing. Rhododendron Cicade, hier ingeburgerd uit Noord Amerika.

Boerenzwaluwen, nuttige insecten opruimers.

Boerenzwaluwen, nuttige insecten opruimers.

Drentsche Hoofdvaart, functie waterafvoer en vroeger vrachtvervoer, nu voor recreatievaart belangrijk.

Drentsche Hoofdvaart, functie waterafvoer en vroeger vrachtvervoer, nu voor recreatievaart belangrijk.

x

v-4v-5

Langs het kanaal zijn vele fraaie boerderijen te vinden.

x
Oude Vaart, vanouds een belangrijke waterafvoer in dit beekdal.

Oude Vaart, vanouds een belangrijke waterafvoer in dit beekdal.

Lakenvelders in de Madelanden.

Lakenvelders in de Madelanden.

Stuw, regelt de waterafvoer in de Oude Vaart.

Stuw, regelt de waterafvoer in de Oude Vaart.

x
Langs de Drentsche Hoofdvaart is de oude smalle verkaveling te herkennen.

Langs de Drentsche Hoofdvaart is de oude smalle verkaveling te herkennen.

SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos