Rheebruggen

Rheebruggen is een voormalige Havezathe, het eerst vermeld in 1382 en afgebroken in1825.
In één van de boerderijen is hiervan beeldhouwwerk in de gevel verwerkt.
Borgbarchien was een woonterp met een gracht als versterking van het Huis Rheebruggen.
Rhee staat voor waterloop of riet, een waterloopje wat nog aanwezig is. Het wordt de Scheidsgruppe genoemd en is de grens tussen twee gemeenten.
Het is een afwisselend zeer oud cultuurlandschap met vele eikenbomen.
Dit prachtige loofbosrijke gebied, met er tussen -en rondom- fraaie akkers, wordt beheerd door het Drentsche Landschap. Vogels als kerkuil, steenuil, geelgors, grauwe klauwier en kwartelkoning hebben hier hun territorium. Ook amfibieën en paddenstoelen zijn hier rijkelijk aanwezig.
Kwelwater in slootjes zorgt voor een “glashelder” rijk planten en dieren leven, voorzover de huidige agrarische bedrijfvoering dit niet ongedaan maakt.

Steenuil is broedvogel aan de rand van Rheebruggen.

Steenuil is broedvogel aan de rand van Rheebruggen.

Populier, een enkele boom in het beekdal.

Populier, een enkele boom in het beekdal.

Waterviolier, geeft aan dat hier schoon diep kwelwater boven komt.

Waterviolier, geeft aan dat hier schoon diep kwelwater boven komt.

IJsvogel, waar te nemen langs de Oude vaart.

IJsvogel, waar te nemen langs de Oude Vaart.

x
Rheebruggen, landerijen omgeven door boswallen, gevarieerd landschap bied een rijke natuur.

Rheebruggen, landerijen omgeven door boswallen, gevarieerd landschap bied een rijke natuur.

Vlasbekje kleurt hier en daar de bermen.

Vlasbekje kleurt hier en daar de bermen.

Graanakkers met koren bloemen resultaat van beheersvisie.

Graanakkers met koren bloemen resultaat van beheersvisie.

Boerderijen zijn van het Nieuw-Drentse type met dubbele zijbaanders en rieten daken.

Boerderijen zijn van het Nieuw-Drentse type met dubbele zijbaanders en rieten daken.

Goudvink in bosrijke omgeving van Rheebruggen.

Goudvink in bosrijke omgeving van Rheebruggen.

x
wrrt3

In het eikenrijke Drenthe komt de meikever weer veelvuldig voor.

Madelanden in beheer bij het Drents Landschap.

Madelanden in beheer bij het Drents Landschap.

spreeuwen

Hoewel spreeuwen echte cultuurvolgers zijn is het een goede insectenbestrijder in het argrarische-landschap.

x
Ansermade landen bij Rheebruggen.

Ansermade landen bij Rheebruggen.

SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos