Bisschopsberg, Darp & Busselte

De Bisschopsberg heeft zijn naam te danken aan het feit dat de Bisschoppen van Utrecht hier het Drents grondgebied betraden en de boeren hun tienden moesten afdragen. Hier is de “berg”, 8 -10,5 m boven NAP, een rijk bebost gebied met beuk en spar en andere aanplant.
Een belangrijke oppervlakte is van het waterwinbedrijf. Een deel is door afplaggen veranderd in een fraai heideveld, tussen omringende akkers.
Het militaire terrein is voor het gebruiksdoel aangelegd in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Het openheidelandschap ten Z.O. van Kallenkote veranderde sindsdien in tankbanen met bosjes. Op de helling van de Bisschopsberg was een Amerikaanse raketbasis gevestigd van 1961-1992.
Darp is de oorsprong, toen Hesselte genaamd, van de plaats later genoemd Havelte.
Het huidige Darp is na de 2e Wereldoorlog gebouwd omdat het voor de aanleg van het vliegveld was afgebroken.
Vanaf begin 1800 tot ongeveer de Eerste Wereldoorlog, woonde de bevolking aan de rand van de heide in armoedige omstandigheden.
Het Schier en Kamperzand waren hierbij ook bewoonde plaatsen.
Busselte is gelegen in de overgang van de stuwwal naar het beekdal.
Een mooie streek met fraaie oude boerderijen, die met de landerijen, omringd zijn door vele eikenbomen.

Vanaf de A32, is de toegang naar Havelterberg gekleurd door zandhaarmos wat zich, evenals de brem, thuis voelt op de zandgrond. Achter de bomen ligt het militaire oefenterrein.

Vanaf de A32, is de toegang naar Havelterberg gekleurd door zandhaarmos dat zich, evenals de brem, thuis voelt op de zandgrond. Achter de bomen ligt het militaire oefenterrein.

Deze jonge bosuil heeft een thuisbasis op de Bisschopsberg.

Deze jonge bosuil heeft een thuisbasis op de Bisschopsberg.

Beukenbos op het terrein van het waterpompstation.

Beukenbos op het terrein van het waterpompstation.

 
Kluif zwammen, de witte en zwarte zijn in het beukenbos te zien.

Kluifzwammen, de witte en zwarte zijn in het beukenbos te zien.

In tegenstelling tot de veelal aan te treffen Japanse Lariks, heeft deze Europese Lork fraai gekleurde vrouwelijke bloeiwijzen, waaruit de kegels ontstaan.

In tegenstelling tot de veelal aan te treffen Japanse Lariks, heeft deze Europese Lork fraai gekleurde vrouwelijke bloeiwijzen, waaruit de kegels ontstaan.

Keep, een herfst/winter bezoeker, foerageert graag op beukennootjes. In het broedgebied van Scandinavië is het winterkleed verwisseld voor het kleurrijke “prachtkleed”.

Keep, een herfst/winter bezoeker, foerageert graag op beukennootjes. In het broedgebied van Scandinavië is het winterkleed verwisseld voor het kleurrijke “prachtkleed”.

 x
Het militaire oefenterrein, aan de voet van de Bisschopsberg, laat zien dat de ondergrond zand is.

Het militaire oefenterrein, aan de voet van de Bisschopsberg, laat zien dat de ondergrond zand is.

Deze wachttoren herinnert aan de “Site”, een Amerikaanse basis, waar raketten met atoomkoppen gelanceerd konden worden in de koude oorlog.

Deze wachttoren herinnert aan de “Site”, een Amerikaanse basis, waar raketten met atoomkoppen gelanceerd konden worden in de koude oorlog.

Buiten de tankbanen, kleurt het geel van het boerenwormkruid.

Buiten de tankbanen, kleurt het geel van het boerenwormkruid.

 x
Hazepootje, op vele plaatsen van de stuwwal te zien.

Hazepootje, op vele plaatsen van de stuwwal te zien.

Dat de grondmorene veel steen achterliet is soms te zien wanneer de bovenlaag verwijderd is.

Dat de grondmorene veel steen achterliet is soms te zien wanneer de bovenlaag verwijderd is.

Gele Knotszwam.

Gele Knotszwam.

x
De helling van de Bisschopsberg gekleurd door paardenbloemen.

De helling van de Bisschopsberg gekleurd door paardenbloemen.

Een eeuwenoude bewerkte Es bij Busselte.

Een eeuwenoude bewerkte Es bij Busselte.

Op het terrein van de waterwinning is hier door verwijdering van de bovenlaag een oorspronkelijke heidebegroeiing ontstaan met stekelbrem.

Op het terrein van de waterwinning is hier door verwijdering van de bovenlaag een oorspronkelijke heidebegroeiing ontstaan met stekelbrem.

SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos