Havelte, Eursinge

Havelte is van oorsprong een brinkdorp. Er zijn er nog enkele van, open veldjes met eiken langs de rand.
Achttiende en negentiende eeuwse Saksische boerderijen, aan de rand van de huidige kern, zijn historische waardevolle plaatsen,
welke onder de monumentenwet vallen.
Een voormalige schaapskooi en een korenmolen uit 1914 zijn aan de rand van het dorp te vinden.
Eursinger binnenesch, een markante grote es met vele oude boerderijen aan de rand zoals die van Overcinge en Eursinge die tot het kransesdorp behoren.
Erfenissen uit de Tweede Wereldoorlog zijn de grote startbaan en o.a. het als hospitaal gebouwde pand bij Overcinge.

Brem een struik van zandgrond.

Brem een struik van zandgrond.

Theekoepel bij Overinge.

Overcinge, vijfhoekige theekoepel, bouwjaar 1905.

Cordyceps militaris, een paddestoel, groeit op een in de grond verpopte rups.

Cordyceps militaris, een paddestoel, groeit op een in de grond verpopte rups, hoe kunnen paddestoelsporen deze vinden?

De oude buiten plaats Overcinge, heeft een eerste vermelding in 1313. Vanaf 1776 tot eind jaren 1800 bewoond door Fam. Kymmell.
De lanen en bossen rondom de buitenplaats zijn in die jaren aangelegd.
Hierna was de fam. Linthorst Homan tot 1953 de eigenaar.
In de oorlogsjaren is het huis gevorderd door de Duitse bezetting die de Bauleitung hier huisvestte voor de aanleg van het vliegveld.
De Volkshogeschool is hier gehuisvest van 1946 tot eind jaren’80, met een dependance in het als zodanig gebouwde hospitaal.
Een historische boerderij in het beschermde dorpsgezicht “Havelte–oud”

Een historische boerderij in het beschermde dorpsgezicht Havelte–oud

Kerk havelte

Uitzicht op de kerktoren van Havelte

Boerderij zonder dakgoot en met stookhok

Boerderij zonder dakgoot en met stookhok.

Bij de Clemenskerk uit 1310, kan men onderin nog delen te zien van de vroegere Romaanse kapel uit ca 1200.
De kerk staat buiten het dorp: hij moest dienst doen voor de bewoners van Hesselte, het oude Darp, Hesselterveen nu Nijeveen, en Uffelte.
Er staat een preekstoel van eikenhout voorzien van panelen met een z.g. “Tudorboog”.
De eiken “Homansbank” was in gebruik door de bewoners van Overcinge.
Het orgel is door van Oekelen gebouwd.
De toren dateert uit 1410 met een in 1516 gegoten klok welke 1666 kg weegt.
Voor de ingang van de toren ligt een steen waarop wereldlijke afkondigingen plaats vonden.
“Duivels roosters” is een bijzondere naam voor de recentelijk gerestaureerde oude veekeringen.
Naast oude grafzerken, waar bewoners van Overcinge begraven liggen, is er al vanaf 1672, het domineespaadje van pastorie naar kerk.
Ingangspoort van Huis Overcinge.

Ingangspoort van Huis Overcinge.

Boerderijen bij Overcinge aan de rand van de Eursinger binnenesch.

Boerderijen bij Overcinge aan de rand van de Eursinger binnenesch.

Op Eursinge zijn verschillende 18e eeuwse boerderijen te zien.

Op Eursinge zijn verschillende 18e eeuwse boerderijen te zien.

Bloeiwijze van Heermoes, sporen vormend.

Bloeiwijze van Heermoes, sporen vormend.

x
Eiken geven aan de rand van de Eursingeresch dit doorkijkje.

Eiken geven aan de rand van de Eursingeresch dit doorkijkje.

Langs de Drentse Hoofdvaart is dit type boerderijen te bewonderen.

Langs de Drentse Hoofdvaart is dit type boerderijen te bewonderen.

Aan de rand van Havelte hebben slootranden, afhankelijk van de ondergrond, soms deze bijzonder gekleurde pinksterbloemen.

Aan de rand van Havelte hebben slootranden, afhankelijk van de ondergrond, soms deze bijzonder gekleurde pinksterbloemen.

x
Bosanemoon en Paarse dovenetel.

Bosanemoon en Paarse dovenetel.

Natuurgebied Grote startbaan.

Natuurgebied Grote startbaan.

Oude bomkraters bieden nu plaats aan een rijk dierenleven zoals deze Venwitsnuitlibel.

Oude bomkraters bieden nu plaats aan een rijk dierenleven zoals deze Venwitsnuitlibel.

SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos