Havelterberg, Holtingerzand

Met een hoogte van 18,8 m boven NAP, is de Havelterberg het hoogste punt in het Havelterzand.
Vanaf dit punt, nabij de hunebedden, is het een fraai uitzicht over de heide aan de voet van de Havelterberg.
Hunebedden, grafheuvels, vliegtuighangars, bomkraters zijn hier te zien als herinneringen aan historische tijden.
Voerman en Van Giffen zijn bekend van hun vondsten en opgravingen in de eerste helft van de vorige eeuw.
Duizenden vuurstenen werktuigen van Rendierjagers, 10.000 jaar geleden, zijn door Voerman aan de voet van de Havelterberg gevonden.
De verzameling is geschonken aan het Provinciaal Museum Drenthe.
Aan de voet van de berg lag een Celtic field, akkertjes uit de IJzertijd omgeven door een walletje.
Voor de aanleg van het vliegveld in de 2e Wereldoorlog is dit genivelleerd.
Heide, stuifzand, bossen en landerijen zijn de aankleding van deze stuwwal, ontstaan door gletsjer bewegingen in de voorlaatste ijstijd, het Saalien.
De combinatie van kalkrijke keileem, welke slecht doorlatend is, en de geglooide ondergrond maken dat er natte plekken op deze berg te vinden zijn.
Door deze bijzondere omstandigheden komen er in dit gebied een aantal zeldzame en bedreigde plantensoorten voor.
Afwisseling en oude bossages zorgen voor een rijk vogel- en dierenleven. Alle soorten spechten, wielewaal, nachtzwaluw en bijvoorbeeld kwartelkoning zijn hier waargenomen. Natte bomkraters huisvesten kamsalamanders, kikkers en ringslangen.
Hoewel dit nog zeer waardevol is hebben de veranderingen, in de grondwaterhuishouding en agrarische ontwikkelingen, voor verarming van de natuur in de laatste halve eeuw gezorgd. Sommige planten zijn verdwenen of staan op het punt dit te doen.
Aan de voet van de Havelterberg zijn begin jaren 50 van de vorige eeuw de laatste korhoenders gezien.
Holtingerzand met de ook zogenoemde es zijn zeer waardevolle historische landschappen. Het stuifzand is niet meer levend.
Houtwallen rond de es, met eikentelgenbos, hebben een rijke flora. Onder andere witte klaverzuring, en dalkruid.
De zeldzame zevenster heeft zich kunnen handhaven als soort uit het toendra klimaat van de laatste IJstijd.

De 2 hunebedden op de helling van de Havelterberg, zijn indrukwekkende monumenten.

De 2 hunebedden op de helling van de Havelterberg zijn indrukwekkende monumenten.

Hoewel de vroegere heide nu vaak pijpenstrootje zijn, blijft de ruimte prachtig in alle jaargetijden.

Hoewel de vroegere heide wordt overheerst door pijpenstrootje, blijft de ruimte prachtig in alle jaargetijden.

x
6 Grafheuvels, afhankelijk uit welke periode deze stammen, ook brandheuvels genoemd, te zien bij Holtinge en op de top van de stuwwal.

Grafheuvels, afhankelijk uit welke periode deze stammen, ook brandheuvels genoemd, zijn te zien bij Holtinge en op de top van de stuwwal.

In de 2e wereldoorlog is het in aanleg zijnde vliegveld door de geallieerden vernietigd, waarvoor ca 2000 bommen zijn afgeworpen. Bomkraters zijn nu plaatsen voor amfibieën en libellen.

In de 2e wereldoorlog is het in aanleg zijnde vliegveld door de geallieerden vernietigd, hiervoor zijn ca 2000 bommen zijn afgeworpen. Bomkraters zijn nu plaatsen voor amfibieën en libellen.

Vliegtuig opstelplaatsen, afgeschermd liggend, op de helling van de Havelterberg.

Vliegtuig opstelplaatsen, afgeschermd liggend, op de helling van de Havelterberg.

x
De grote- maar geen stille heide.

De "grote", maar geen "stille" heide.

Vanaf de Havelterberg, een prachtig uitzicht.

Vanaf de Havelterberg, een prachtig uitzicht.

De Doeze, een uitgestoven vlakte, aan de rand zijn veel vondsten gedaan van Rendierjagers, die hier 15.000 jaar geleden bivakkeerden.

De Doeze, een uitgestoven vlakte, aan de rand zijn veel vondsten gedaan van Rendierjagers, die hier 15.000 jaar geleden bivakkeerden.

x
Groenling, bewoner van het gevarieerde landschap.

Groenling, bewoner van het gevarieerde landschap.

Appelvink, leid een teruggetrokken leven in de toppen van loofbomen, hier redelijk veel voorkomend.

Appelvink, leid een teruggetrokken leven in de toppen van loofbomen, hier redelijk veel voorkomend.

Knollathyrus, zeer zeldzame soort, waar keileem in de grond zit.

Knollathyrus, zeer zeldzame soort, waar keileem in de grond zit.

Eekhoorn, bewonderenswaardige jongleur in boomtoppen.

Eekhoorn, bewonderenswaardige jongleur in boomtoppen.

x
Holtingerzand, afwisseling van (voorheen) stuifzand en verschillende bossen.

Holtingerzand, afwisseling van (voorheen) stuifzand en verschillende bossen.

Bloeiende heide, een boeiend gezicht.

Bloeiende heide, een boeiend gezicht.

Dalkruid, groeit op humusrijke grond van oude loofbossen waar een rijke kruidlaag te vinden is.

Dalkruid, groeit op humusrijke grond van oude loofbossen waar een rijke kruidlaag te vinden is.

x
Brem kleurt het Holtingerveld.

Brem kleurt het Holtingerveld.

St. Hubertus jacht, een jaarlijks kleurrijk schouwspel.

St. Hubertus jacht, een jaarlijks kleurrijk schouwspel.

Bloedrode heidelibel, het vrouwtje doet de naam geen eer aan.

Bloedrode heidelibel, het vrouwtje doet de naam geen eer aan.

SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos