Kamperzand, Het Schier

Het Kamperzand is een overblijfsel van het stuifzand uit het begin van de vorige eeuw.
Een klein restant waar te zien is hoe eiken onder gestoven zijn.
Kwetsbare korstmossen (lichenen), waaronder zeldzame soorten, groeien op het zand.
In het voorjaar zijn hier 4 soorten spechten te horen.
Verschillende essen vormen hier een belangrijk onderdeel van het landschap zoals de: Kamperes en Schieres.
Omringende wallen van de essen, tegen het stuifzand aangelegd, begroeid met eiken en ander loofhout,
vormen zeer oude cultuurhistorisch- en botanisch waardevolle elementen welke landelijke bekendheid hebben.

De glooiingen van de essen zijn markante elementen in dit landschap.

De glooiingen van de essen zijn markante elementen in dit landschap.

Bewoners van de Kamperes.

Bewoners van de Kamperes.

schieres

Schieres, de ronde kop hiervan, reikt tot 12,4 m boven NAP.

x
Omstrengeling in het strubben eikenbos.

Omstrengeling in het strubben eikenbos.

Kamperzand, het meest oorspronkelijkste stuifzand gebiedje in Havelterzand.

Kamperzand, het meest oorspronkelijkste stuifzand gebiedje in Havelterzand.

Hierover is beschreven: de eiken groeien als helm door het zand heen.

Hierover is beschreven: de eiken groeien als helm door het zand heen.

Hengel, onder het struweel, thuis op de zandgrond.

Hengel, onder het struweel, thuis op de zandgrond.

x
Op het zand groeit ook dit Rood bekermos, Cladonia coccifera.

Op het zand groeit ook dit Rood bekermos, Cladonia coccifera.

Klaverzuring, normaal witte bloemen zelden met deze kleur.

Klaverzuring, normaal witte bloemen zelden met deze kleur.

x
Duindaalder, Diploschistes muscorum, korstmos op het zand groeiend.

Duindaalder, Diploschistes muscorum, korstmos op het zand groeiend.

Vele soorten korstmos, kwetsbare vegetaties

Vele soorten korstmos, kwetsbare vegetaties

Het zeer zeldzame, Cetraria islandica, IJslands mos op een kwetsbare plaats.

Het zeer zeldzame, Cetraria islandica, IJslands mos op een kwetsbare plaats.

SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos