Oosterzand, Wittelterveld & Het Moer

Oosterzand, de naam zegt het al, was voeger een stuifzand gebied.
Dit stuifzand ontstond door het natuurlijke bos te ontginnen voor bouwland.
Op de arme zandgrond veroorzaakte dit een roofbouw waardoor de uitgeputte zandgronden bedekt werden door struikheide, omstreeks 1000 v. Chr.
Waar in de heide, door begrazing en plaggen, de wind vat kreeg ontstond in de 19e eeuw stuifzand. Begin 20e eeuw vormden deze stuifzanden een bedreiging voor de akkers op de essen. Zoals in het Oosterzand is toen “ter beteugeling” grove den aangeplant.
Een Jeneverbesbosje wat zich, ten noorden van het Brandeveen, op de heide had gevestigd is door de,
zich ontwikkelende, bomen verdwenen. Nog enkele jeneverbessen herinneren hieraan.
Oude stuifzandkopjes zijn in het bos te herkennen, kraaiheide is op vele plaatsen de onderbegroeiing.
Het Brandeveen is natte plaats geweest waar zich veen heeft ontwikkeld. In de verveningperiode is hier veen afgegraven.
Bij Het Moer is een oud eikenstrubben bos te zien met fraaie onderbegroeiing.
Het Wittelterveld is een restant, niet meer actief, hoogveen.
De bossen, een heiderestant, vennen en landerijen in de overgang naar de Uffelteresch, maken het een gevarieerd gebied.

Krentebossen: bloeiend prachtig om te zien, insecten spelen een rol voor bestuiving waarna vele vogels profiteren van de bessen.

Krentenbossen: bloeiend prachtig om te zien, insecten spelen een rol voor bestuiving waarna vele vogels profiteren van de bessen.

Een van de toegangspaden naar het Oosterzand.

Een van de toegangspaden naar het Oosterzand.

x
Rode bosmieren hebben een nuttige functie en vormen voer voor de groene specht.

Rode bosmieren hebben een nuttige functie en vormen voer voor de groene specht.

Een restant van het stuifzand.

Een restant van het stuifzand.

x
Schotse hooglanders begrazen het gebied.

Schotse hooglanders begrazen het gebied.

Zeer oude eikenstrubben hebben een fraaie ondergroei van o.a. lelietje der dalen en dalkruid.

Zeer oude eikenstrubben hebben een fraaie ondergroei van o.a. lelietje der dalen en dalkruid.

Appelvinken hebben een teruggetrokken leven in de toppen van loofbomen.

Appelvinken foerageren graag op vruchten van krentenbossen welke hier volop zijn.

Kraaiheide is in het Oosterzand rijk aanwezig.

Kraaiheide is in het Oosterzand rijk aanwezig.

x
Groene specht, grote bonte-, kleine- en zwarte specht zijn hier aanwezig.

Groene specht, grote bonte-, kleine- en zwarte specht zijn hier aanwezig.

 Ronde zonnedauw in veenvorming langs venranden.

Ronde zonnedauw in veenvorming langs venranden.

Mannetje vuurjuffer, een vroeg in het jaar vliegende soort.

Mannetje vuurjuffer, een vroeg in het jaar vliegende soort.

x
Veenbes in stukjes hoogveenvorming bij vennen.

Veenbes in stukjes hoogveenvorming bij vennen.

Zandpaden met brem als zoomvegetatie.

Zandpaden met brem als zoomvegetatie.

Landerijen, in de overgang naar het beekdal van de Aa.

Landerijen, in de overgang naar het beekdal van de Aa.

Branderveen het grootste van de vennen.

Brandeveen het grootste van de vennen.

Libel zojuist het larve stadium verlaten.

Libel zojuist het larve stadium verlaten.

SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos