Uffelte, Uffelterzand, Uffelter Binnenveld & Esch

Uffelte en omgeving werd al genoemd in 1040, toen Keizer Hendrik III het landgoed van Uffo en zijn broers, de hof, schonk aan de Bisschop van Utrecht. Deze schonk de hof in 1048 weer aan het Kapittel van Sint-Pieter.
Het werd de hoofdhof, met voorraadschuren en administratief centrum, van het Kapittel.
De Drentsche Hoofdvaart bracht na 1780 andere werkgelegenheid in Uffelte.
Saksische boerderijen, langs de rand van één van de grootste essen in Drenthe, vormen waardevolle elementen in dit Esdorpen landschap.
Er staat een uit 1911 daterend kerkgebouw.
In het Uffelterzand, nu vrijwel geheel bebost, ligt het Finse meertje.
Het Uffelter Binnenveld is een natuurreservaat, waarin loopgraven en bunkerresten herinneren aan de 2e Wereldoorlog.
Bos, heide en vennen in een agrarische omgeving maken het een gevarieerd gebied.

s5-4s5-5s5-6

Langs de wal aan de es staan deze fraaie boerderijen omgeven door karakteristieke eikenbomen.

x
Landelijk aspect van Uffelte

Landelijk aspect van Uffelte

Roodborst voelt zich hier thuis.

Roodborst voelt zich hier thuis.

Aan de Esrand hebben boerderijen de functie van woning.

Aan de esrand hebben boerderijen de functie van woning.

x
Op de Es van Uffelte is kamille en korenbloem te zien in de korenvelden van Natuurmonumenten.

Op de es van Uffelte is kamille en korenbloem te zien in de korenvelden van Natuurmonumenten.

In het centrum van de Es staat een enkele boom.

In het centrum van de es staat een enkele boom.

Uffelterbinnenveld: rijk aan loopgraven.

Uffelter Binnenveld: rijk aan loopgraven.

x
Uffelterzand, een restant van het stuifzand.

Uffelterzand: een restant van het stuifzand.

Bunker restant in het Uffelterbinnenveld.

Bunker restant in het Uffelterbinnenveld.

Vliegden, de wind kan het zaad van een grove den op een plek buiten het bos brengen waardoor de groeivorm een grillige vorm kan krijgen.

Vliegden, de wind kan het zaad van een grove den op een plek buiten het bos brengen waardoor de groeivorm een grillige vorm kan krijgen.

x
Grijze zandbij thuis in het Uffelterzand omdat daar wilgen in de nabijheid zijn.

Grijze zandbij thuis in het Uffelterzand omdat daar wilgen in de nabijheid zijn.

Vennen in het Uffelterbinnenveld, herbergen heidekikkers, libellen etc.

Vennen in het Uffelterbinnenveld, herbergen heidekikkers, libellen etc.

Veelbloemige salomonszegel, in eikenloofbos te vinden.

Veelbloemige salomonszegel, in eikenloofbos te vinden.

SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos