Westerzand & Uffelterveen

Westerzand bestaat grotendeels uit heide, waarvan nog fraaie stukken te zien zijn.
Vennen zoals de Meeuwenkolonie, waar kokmeeuwen vroeger broedden, geven een mooi accent in dit heidelandschap. Open zanderige plaatsen in het bos herinneren aan het stuivende zand. In het begin van de vorige eeuw was het stuivende zand een bedreiging voor de vruchtbare essen. Met de aanplant van grove den is het stuiven tegengegaan. In de dennenbossen zijn nog zandduintjes te herkennen. Hier vinden soms nog militaire oefeningen plaats.
In 1931 is het zogenoemde Studentenpad (fietspad Holtinge-Wapserveen) aangelegd door studenten in het kader van werkweken.
Kraaiheide is een Scandinavische plant die in onze noordelijke provincies de zuidelijkste vers preiding heeft. Het is hier rijkelijk aanwezig .
Het kleine vliegveld heeft bij liefhebbers een landelijke bekendheid, vanwege de bijzonder flora en paddestoelen.
Uffelterveen, is een veenkolonie geweest waarvandaan het veen via het Uffelter Boervaartje naar de Drentsche Hoofdvaart is afgevoerd. In een deel wordt via verhoging van de waterstand getracht het hoogveen weer levend te krijgen . Een ander deel is nu een heideveld met pijpenstrootje.

Zand- en fietspaden doorkruisen het Westerzand.

Zand- en fietspaden doorkruisen het Westerzand.

Uffelterveen vroeger één groot veengebied, dit deel is nu een heideveld, waar de ondoorlatende grond voor leuke effecten zorgt.

Uffelterveen vroeger één groot veengebied, dit deel is nu een heideveld, waar de ondoorlatende grond voor leuke effecten zorgt.

In het veen met zand ondergrond groeit gagel.

In het veen met zand ondergrond groeit gagel.

Reebok onderzoekt welke gast in zijn gebied aanwezig is.

Reebok onderzoekt welke gast in zijn gebied aanwezig is.

x
Grijze zandbij met pollen voor zijn nestkamers.

Grijze zandbij met pollen voor zijn nestkamers.

Grasklokje, groeit op droge heide gronden.

Grasklokje, groeit op droge heide gronden.

Platbuik mannetje, libel bij vennen en plassen.

Platbuik mannetje, libel bij vennen en plassen.

x
Hondsroos, enkele bij het kleine vliegveld groeiend.

Hondsroos, enkele bij het kleine vliegveld groeiend.

Blauwe bosbes, bloem heeft dezelfde vorm als de bes.

Blauwe bosbes, bloem heeft dezelfde vorm als de bes.

Pimpelmees broedvogel in gevarieerde loofbos.

Pimpelmees broedvogel in gevarieerde loofbos.

Gelobde maanvaren op een rijke groeiplaats, zeer zeldzaam in Nederland.

Gelobde maanvaren op een rijke groeiplaats, zeer zeldzaam in Nederland.

Heidekartelblad,  zeldzaam in vochtige schrale heide.

Heidekartelblad, zeldzaam in vochtige schrale heide.

Rozenkransje, groeit als zeldzame plant nog in het Westerzand.

Rozenkransje, groeit als zeldzame plant nog in het Westerzand.

Vroegere stuifzand gebieden vormen het decor van het fietspad.

Vroegere stuifzand gebieden vormen het decor van het fietspad.

Tolzwam, Coltricia perennis, soms langs zandpaden te vinden.

Tolzwam, Coltricia perennis, soms langs zandpaden te vinden.

Tijgerspin, een spin uit het Middellandse zee gebied, ook hier gesignaleerd.

Tijgerspin, een spin uit het Middellandse zee gebied, ook hier gesignaleerd.

x
Zand- en fietspad  in het Westerzand.

Het Westerzand, te bewonderen via zandpaden.

SLUIT
CLOSE
© Machiel de Vos