Nieuws

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief »

“Verwonder je om de natuur dichtbij” verslag lezing 6 februari 2014

Verwonder je om de natuur dichtbij”    verslag lezing 6 februari 2014

Deze zin is kenmerkend voor  de lezing die Machiel de Vos (natuurfotograaf) op verzoek van de Vogelwacht Uffelte afgelopen donderdagavond heeft gegeven. Met maar liefst 115 bezoekers was de grote zaal van de Veldkei in Havelte tot de nok toe gevuld.

Samen met Machiel gingen we op pad door het HAVELTERZAND, een gebied dat ruwweg gezien ligt tussen de beekdalen van de Oude Vaart en de Wapserveense Aa. Van alle bekende terreinen die tot het Havelterzand worden gerekend, zoals de Polder Ten Cate, Bisschopsberg, het Kamperzand, Ooster-en Westerzand, Uffelter Binnenveld, Het Moer, Rheebruggen werden beelden getoond. Het zijn niet alleen foto’s van algemene, maar ook zeldzame soorten planten, dieren (uiteraard ook veel vogels, want het is tenslotte een avond van de Vogelwacht) en schimmels die op een groot scherm van 3 x 4 m werden weergegeven. Verder zagen we beelden van gevonden prehistorische werktuigen en oude boerderijen die in het terrein staan.

Een wel heel bijzondere opname was die van ijshaar, een zeldzaam natuurverschijnsel dat slechts zelden met de camera kan worden vastgelegd. IJshaar is een  haarachtige en wollige ijsstructuur die op nat en dood hout ontstaat. Verder foto’s van de Duitse braam (Rubus coccinatus) een bramensoort dieop de Grote Startbaan in Havelte groeit en een zgn. legeradventief wordt genoemd. Men vermoedt dat deze braam door de Duitsers in de 2e W.O. is achtergelaten: een bramensoort met een soort cultuurhistorische waarde! Maar ook opnamen van de wilde zwanen in de Wapserveense Aa: het eerste broedpaar is ons land! We noemen hier ook maar een paar zeldzame plantensoorten als de knollathyrus en wolverlei. Ook libellensoorten als de azuurjuffer, blauwe breedscheenjuffer en bandheidelibel heeft Machiel met de camera kunnen leggen.

Het is eigenlijk onmogelijk om een volledig verslag van deze lezing te geven. In april verschijnt er trouwens een boek van Machiel (die ook lid is  van de Vogelwacht Uffelte e.o.) over het Havelterzand. Voor geïnteresseerden is het handig om zijn website (www.havelterzand.nl) in de gaten te houden. 

Na afloop van de lezing waren velen verbaasd over de rijkdom en de schoonheid van het gebied en kwam het besef dat we niet alleen trots, maar ook dat we zuinig op het gebied moeten zijn. 

Namens de activiteitencommissie Vogelwacht Uffelte e.o.

Greet Glotzbach


© Machiel de Vos